Benidorm llança les noves ajudes a famílies enfront de la Covid-19, dotades inicialment amb 2,5 milions d'euros

Estes prestacions es podran sol·licitar a partir de demà de manera telemàtica i, en casos puntuals, presencialment amb cita prèvia
0
0
Benidorm llança les noves ajudes a famílies enfront de la Covid-19, dotades inicialment amb 2,5 milions d'euros
Benidorm llança les noves ajudes a famílies enfront de la Covid-19, dotades inicialment amb 2,5 milions d'euros

L'ajuda mínima és de 200 euros mensuals durant un trimestre

L'Ajuntament de Benidorm ha llançat les noves ajudes a famílies enfront de la Covid-19, per a les quals s'han reservat inicialment 2,5 milions d'euros, segons ha informat hui l'alcalde, Toni Pérez, després que el Butlletí Oficial de la Província haja publicat hui les bases que regiran esta convocatòria i que van ser aprovades el dilluns per la Junta de Govern Local (JGL). Estes ajudes "seran com a mínim de 200 euros mensuals durant un trimestre" i estan dirigides "als qui més estan patint els efectes d'esta crisi sanitària, econòmica i social".

Toni Pérez ha recalcat que "amb esta ajuda extraordinària, seguim la línia que vam emprendre fa ja deu mesos, en les primeres setmanes de la pandèmia, quan col·loquem a les persones i al teixit productiu de Benidorm en l'epicentre de la nostra acció política, mobilitzant tots els recursos que foren necessaris per a atendre els col·lectius que més estan patint els efectes negatius d'esta crisi".

L'alcalde ha incidit en què "després d'onze mesos de pandèmia, sabem que la necessitat és en estos moments, com a mínim, la mateixa que a l'inici de la crisi sanitària i per això hem reservat inicialment 2,5 milions d'euros per a estes ajudes; una quantia que, arribat el cas, es podria ampliar, ja que la intenció d'este govern –i entenem que de tota la Corporació municipal– és arribar a totes les persones que ho precisen i complisquen amb els requisits de les bases

Unes bases que el govern "va entregar als grups el passat 26 de gener"; que "s'han abordat en dos Juntes de Portaveus, incloent-hi diverses aportacions fetes per l'oposició"; i que "hem adaptat a la situació actual, diferent en molts aspectes de la qual hi havia durant els primers compassos de la pandèmia, i tractant d'atendre totes les situacions de necessitat, sense deixar a ningú en el camí".

Quanties i requisits

Tal com ha detallat l'alcalde, esta ajuda extraordinària dirigida als qui més estan patint els efectes d'esta crisi sanitària, econòmica i social s'atorga per un període de tres mesos i amb un import mínim mensual de 200 euros, "quantia que s'incrementarà proporcionalment en funció del nombre de membres de la unitat familiar o de convivència".

D'esta manera, les unitats familiars o de convivència de dos membres que complisquen els requisits marcats en les bases rebran 250 euros mensuals; 300 euros, les de tres; 350, les de quatre; i així successivament. O cosa que és el mateix, la unitat familiar d'un membre percebrà una ajuda total de 600 euros; 750 euros, les de dos membres; 900, les formades per tres persones; i 1.050 euros, les de quatre.

Per a accedir a estes ajudes, tant la persona sol·licitant com la resta dels membres de la unitat familiar o de convivència hauran d'estar empadronats a Benidorm a 31 de desembre de 2020. A més, el sol·licitant haurà d'haver treballat per compte propi o alié almenys vint-i-quatre mesos en els últims cinc anys; estar en situació de desocupació, o afectat per un ERTO, una reducció de jornada o un cessament d'activitat com a autònom entre març de 2020 i la data de la convocatòria.

Així mateix, entre els requisits econòmics, s'haurà d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar o de convivència no superen dos vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples Mensual, és a dir 1.129,80 euros. Este límit s'incrementarà el 0,2 pel segon component, el 0,15 pel tercer i 0,10 pel quart i següents. En tot cas, es tindran en compte els ingressos dels tres mesos anteriors al termini de presentació de les ajudes. En cas que algun dels integrants de la unitat familiar o de convivència tinga declarada discapacitat superior al 65% o situació de gran dependència, el límit previst serà de tres vegades l'IPREM.

Tramitació de les ajudes

L'alcalde ha indicat que "la sol·licitud de l'ajuda es farà des de demà, 13 de febrer, i fins a les 23.59 hores del 14 de març", i ha agregat que "dins de les possibilitats, demanem i recomanem a la població que les sol·licituds es presenten precisament així, de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament", en l'adreça https://sede.benidorm.org/inicio.

Este tràmit "es podrà realitzar sense necessitat de certificat electrònic, i de forma molt intuïtiva". En tot cas, es prepararan vídeos tutorials explicatius de com completar tot el procés de presentació telemàtica, que es difondrà tant en la web municipal com en les xarxes socials perquè tota aquella persona que ho requerisca puga consultar-ho. No obstant això, ha precisat, "per a casos excepcionals en els quals no es tinga accés a mitjans tecnològics per a realitzar esta sol·licitud de manera telemàtica, es permetrà la presentació presencial amb cita prèvia, de dilluns a divendres, en les extensions administratives o en el Registre Central de l'Ajuntament, situat en la Plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya".

La cita prèvia es podrà sol·licitar des de demà en la web municipal, en l'enllaç http://benidorm.org/es/cita-previa marcant, segons el cas, si la cita és per al Registre General de l'Ajuntament o per a una extensió administrativa en concret. És important que, abans de sol·licitar la cita o d'iniciar el procediment de presentació de sol·licitud per via telemàtica es dispose de tota la documentació requerida. Així mateix, "per a atendre dubtes i incidències s'ha habilitat el correu electrònic ayudasfamilias2021@benidorm.org i el telèfon de la #RAC 900701322".

Documentació a aportar

Toni Pérez ha explicat que "quan es va llançar la primera convocatòria d'ajudes, Espanya es trobava en ple estat d'alarma i vivint una situació de confinament, en la qual la mobilitat personal estava molt reduïda i en un moment en què diverses administracions públiques no havien configurat fórmules d'atenció al públic o no havien articulat eines telemàtiques de fàcil accés per a tota la ciutadania". Actualment, "no existix eixa situació de confinament i per tant requerirem a la ciutadania que aportació des del primer moment una sèrie de documentació que haurà d'estar completa en el moment de la sol·licitud".

L'alcalde ha recalcat que "l'aportació d'eixa documentació agilitarà en molt la tramitació de les ajudes, la qual cosa sens dubte redundarà en benefici de les persones sol·licitants, ja que les sol·licituds es podran resoldre de forma més ràpida i, per tant, les persones beneficiàries podran percebre les ajudes abans".

  • Així, la documentació que es requerirà amb caràcter general és:
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent de tots els components de la unitat familiar o de convivència empadronats en el mateix domicili.
  • Certificat de vida laboral de la persona sol·licitant d'ajuda (https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/ciudadanos/informes+...), i en funció del cas, el justificant de cessament d'activitat d'autònoms o de la quantia mensual dels seus ingressos per prestacions o subsidis per desocupació o ERTO dels tres mesos anteriors a l'inici del termini d'esta convocatòria o declaració jurada de no percebre ingressos.
  • Nòmines, certificats de pensions de la seguretat social, subsidis de desocupació o qualsevol altra prestació o ingrés de la resta d'integrants de la unitat familiar o de convivència dels últims tres mesos.
  • Certificat del grau de discapacitat igual o major del 65% o de reconeixement de situació de dependència.
  • L'annex I degudament emplenat en el qual s'autoritza l'Ajuntament a comprovar quantes dades siguen necessaris.
  • I l'annex II, també degudament emplenat, que correspon al model normalitzat de dades de domiciliació bancària, o el corresponent certificat de titularitat de la banca en línia.

Toni Pérez ha subratllat que el termini de presentació "és ampli, de trenta dies, perquè totes les persones sol·licitants tinguen temps més que suficient per a poder recopilar tota la documentació necessària".

Dades convocatòria 2020

En 2020 l'Ajuntament va destinar finalment més de 2,4 milions d'euros a estes ajudes, que van arribar a més de 2.900 persones. A més, tots els beneficiaris d'eixa primera convocatòria van rebre una targeta-moneder de 200 euros per a consumir en establiments de Benidorm entre el 24 de desembre i el 20 de gener, en una acció complementària i extraordinària amb la qual es va injectar diners en estes llars i també en el teixit productiu de la ciutat. En total, amb totes dos accions es van aconseguir els 3 milions d'euros.

Tal com ha detallat l'alcalde, esta ajuda extraordinària dirigida als qui més estan patint els efectes d'esta crisi sanitària, econòmica i social s'atorga per un període de tres mesos i amb un import mínim mensual de 200 euros, "quantia que s'incrementarà proporcionalment en funció del nombre de membres de la unitat familiar o de convivència".

Incompatibilitat

Tal com establixen les bases, no podran participar d'esta convocatòria les persones que ja estan sent ateses per la Regidoria de Benestar Social a través de les ajudes emergència –les conegudes com a Prestacions Econòmiques Individuals (PEI's)–, ni aquelles que estiguen percebent la Renda Valenciana d'Inclusió o l'Ingrés Mínim Vital (IMV).