Benidorm consultarà a veïns, agents socials i empreses del sector sobre els servicis del nou contracte de recollida i neteja viària

Després de la crisi de la Covid-19, l'Ajuntament varia la fórmula de consulta prevista per a incloure noves necessitats i assegurar la participació des del primer moment
0
0
Benidorm consultarà a veïns, agents socials i empreses del sector sobre els servicis del nou contracte de recollida i neteja viària
Benidorm consultarà a veïns, agents socials i empreses del sector sobre els servicis del nou contracte de recollida i neteja viària

Las bases de la ‘Consulta Preliminar del Mercado’ redactadas por los técnicos se votarán en el pleno de diciembre

L'Ajuntament de Benidorm demanarà a la ciutadania, agents empresarials i socials i empreses del sector que realitzen les seues aportacions sobre les característiques i servicis que consideren que ha de contemplar el nou contracte de recollida de residus i neteja viària. Així ho ha avançat hui l'alcalde, Toni Pérez, després d'una Junta de Portaveus en la qual ha traslladat als grups de la Corporació els detalls del procés de la 'Consulta Preliminar de Mercat', fórmula recollida en la Llei de Contractes del Sector Públic i a partir de la qual l'Ajuntament elaborarà el Projecte de Gestió Municipal i els plecs de condicions per a licitar el nou contracte.

L'alcalde ha explicat que "inicialment, els tècnics havien proposat articular un procés de 'Diàleg Competitiu' en el qual les empreses que volgueren participar en la futura licitació havien d'aportar un projecte d'explotació. Posteriorment, una taula formada per tècnics municipals i per membres dels grups polítics de la Corporació, col·lectius i entitats locals, i representants dels treballadors definirien el gruix del projecte de gestió municipal".

No obstant això, "encara que este procés estava molt avançat, la crisi sanitària de la Covid-19, que ha portat noves necessitats i condicionants que cal tindre en compte, ens ha portat a replantejar-nos la fórmula a l'hora d'elaborar el nou contracte, en el qual volem a més que la participació ciutadana estiga assegurada des del primer moment. D'aquí ve que s'haja optat per la 'Consulta Preliminar de Mercat' com la fórmula més idònia i garantista per a establir què necessita i què vol Benidorm quant a la neteja viària i recollida de fem".

Toni Pérez ha indicat que esta Consulta "es desenvoluparà en dos blocs". El primer està reservat per a "els agents socials", i en ell participaran: les associacions Abreca-Cobreca, AICO, Aptur, Hosbec i la d'Administradors de Finques de Benidorm i Comarca; així com el Consell Veïnal, el comité d'empresa de l'actual concessionari i grups de la Corporació. El segon bloc estarà obert a les empreses dedicades a la gestió de la recollida de residus sòlids urbans o la neteja urbana, i a proveïdors de productes, equips, sistemes o servicis vinculats a l'objecte del contracte.

Segons ha indicat l'alcalde, "la participació de les empreses és totalment voluntària, però l'experiència en altres municipis confirma que sol ser important".

"Esta fase de la consulta –ha aclarit- ens permetrà conéixer i valorar les diferents opcions que hi ha en el mercat per a definir un model de servicis de recollida i neteja avantguardista i tecnològicament avançat, que complisca amb els objectius mediambientals, que atenga la demanda, que s'adapte a la normativa europea i que complisca amb els principis d'eficiència i eficàcia tècnica i econòmica". "En definitiva, tindre un contracte fet a la mesura i a altura del que la ciutat necessita i mereix i del que volen els seus ciutadans i empreses", ha subratllat.

La intenció del govern local és que les bases que regiran este procés de 'Consulta Preliminar del Mercat' s'aproven en el ple de desembre. Una vegada publicades en el Perfil del Contractant, agents socials, grups polítics i empreses tindran un mes per a realitzar les seues aportacions. Posteriorment, un Comité Tècnic analitzarà totes les propostes i s'elaborarà el Pla de Gestió Municipal que recollirà els servicis a prestar i el seu cost, i en el qual s'inclouran les solucions més interessants i viables des del punt de vista tècnic i econòmic.

L'alcalde ha avançat que "la intenció és que el procés de licitació i adjudicació es complete durant el segon semestre de l'any, i que el nou contracte estiga funcionant a principis de 2022". Entretant, i tal com establix la Llei de Contractes, l'actual adjudicatària continuarà prestant el servici.

Alguns objectius del nou contracte

Entre els objectius del nou contracte es troben la renovació de tots els equips, incorporant maquinària més eficient i menys contaminant; la incorporació de sistemes de*sanforització de contenidors i de gestió de flotes i equips; la integració de tots els treballs de neteja i gestió de residus de la ciutat; que l'empresa reculla el fem de manera selectiva conforme a les exigències europees i siga responsable de la neteja de tota la ciutat. A més, a conseqüència de la crisi sanitària, es planteja la possibilitat d'incorporar la desinfecció d'espais als servicis ordinaris.

Pel que respecta al personal, la nova adjudicatària haurà de subrogar als treballadors fixos de la plantilla actual i als laborals que en aqueix moment tinguen contracte en vigor.

Com serà la participació dels agents socials

La participació dels agents socials s'articularà a través de formularis, en els quals "se'ls preguntarà sobre quins servicis creuen que necessita Benidorm i com han d'implantar-se". Així, se'ls consultarà sobre els sistemes de recollida selectiva més adequats, sobre la possibilitat d'establir fórmules de compensació als usuaris que més reciclen i menys residus generen; sobre els servicis complementaris que es poden incloure en el contracte; o sobre establir diferents horaris i freqüències de neteja en diferents punts de la ciutat.