Benidorm comptarà amb un nou accés Est

El vial que enllaçarà la Nacional 332 amb l'avinguda de la Comunitat Valenciana és condicionant del Pla Parcial 3/1
0
0
Benidorm comptarà amb un nou accés Est
Benidorm comptarà amb un nou accés Est

Ja s'ha arribat a un conveni pel qual el 95% de terrenys a expropiar són de mutu acord

Previst en el Pla General de 1990, en vigor, l'Ajuntament de Benidorm cometrà la connexió de la carretera Nacional 332 amb l'avinguda de la Comunitat Valenciana.

El Projecte, aprovat en el Ple del 30 de novembre passat, va superar l'Avaluació d'Impacte Ambiental, realitzada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i el període d'exposició pública, al qual ja havia sigut sotmés el novembre de 2017, sense que es formalitzaren al·legacions a este.

Compta amb informes sectorials de la Direcció General del Medi natural i Avaluació Ambiental, que va dictar Declaració d'Impacte Ambiental el 13 de març de 2020 i va ser publicat en el DOGV del 7 de desembre. Té informes de l'arquitecte municipal i de la tècnica superior d'assumptes jurídics, de data 11 de gener de 2021 que culminaven un procés que compta ja amb la condició d'autoritzat en un procediment burocràtic ja acabat.

El més significatiu, va assenyalar la regidora d'Urbanisme Lourdes Caselles, és que "este vial és condicionant per al desenvolupament del Pla Parcial 3/1 i suposa un nou accés per a Benidorm". El pas següent, va indicar l'edil, "la licitació que està contemplada en els Pressupostos de 2021".

La regidora va elogiar la bona faena dels tècnics municipals i la gestió de l'equip de Govern per a este desenvolupament urbanístic que contempla una rotonda d'enllaç i el vial de connexió; una calçada de dos carrils per sentit de circulació que, va insistir Caselles, "descongestionarà el trànsit en la zona, reduirà l'accidentalitat i oferirà una via de penetració evitant que per a accedir a Serra Gelada s'haja de travessar bona a part del nucli urbà".

L'actuació contempla a més l'execució de pantalles acústiques, així com obres de drenatge transversals, passos de fauna, glorietes arbrades i arbustives, amb plantació d'espècies autòctona o adaptades, talussos i un pas subterrani pel qual discorrerà el traçat de la via pecuària Colada La Torreta, garantint un ús no motoritzat.

Els terrenys pels quals discorrerà el vial d'enllaç entre la Nacional 332 i l'Avinguda Comunitat Valenciana s'han aconseguit mitjançant expropiació, destacant la regidora que "en el 95% dels caos mitjançant acord mutu, conscients els propietaris de la importància del vial" en donar viabilitat al PP 1/3 que albergarà el Centre Comercial i "les parcel·les d'ús terciari i industrial tan demandades ara mateix".

Va concloure Caselles assenyalant que este nou accés a Benidorm redundarà en benefici de tots perquè "acomoda les exigències de Foment per a activar el Pla Parcial 3/1" al mateix temps que reporta a la ciutat "una nova via ràpida d'accés que evite congestió circulatòria facilitant la comunicació cap a la zona de Serra Gelada i els accessos des d'Altea".