El ple de Benidorm reclama al Govern d'Espanya poder utilitzar el 100% de l'estalvi per a pal·liar els efectes de la Covid-19

L'Ajuntament acorda sol·licitar la inscripció com a BIC del Tossal de la Cala, i fons europeus per a quatre projectes encaminats a reduir les emissions de CO₂
0
0
El ple de Benidorm reclama al Govern d'Espanya poder utilitzar el 100% de l'estalvi per a pal·liar els efectes de la Covid-19
El ple de Benidorm reclama al Govern d'Espanya poder utilitzar el 100% de l'estalvi per a pal·liar els efectes de la Covid-19

Completa la cessió a Turisme Comunitat Valenciana d'una parcel·la al costat del Invattur per al nou CdT

El ple de Benidorm ha aprovat hui per unanimitat una moció de la Junta de Portaveus per a reclamar al Govern d'Espanya que autoritze els Ajuntaments a emprar el 100% del superàvit –en lloc del 20% actual– a atendre les necessitats derivades de la crisi sanitària de la Covid-19 i a pal·liar els efectes que la mateixa ha ocasionat a les famílies i al teixit econòmic i productiu de cada localitat. Després d'agrair "el treball dels tres grups de la Corporació", la portaveu de l'equip de govern, Lourdes Caselles, ha indicat que "els Ajuntament som els qui millor coneixem les necessitats de la nostra ciutadania", i ha afegit que és just que "puguem disposar del 100% de l'estalvi aconseguit" per a alleujar la situació de la població.

Caselles ha assenyalat que esta moció reclama que "veritablement es complisca la Constitució i les lleis respecte a l'organització territorial i d'autonomia financera dels Ajuntaments", així com que "es flexibilitze la regla de despesa" perquè es puguen destinar més recursos a pal·liar els efectes de la Covid-19.

El mateix acord contempla reclamar a l'Estat que "mobilitze més de 40.000 milions d'euros per a les entitats locals", de manera que els Ajuntaments puguen disposar de més recursos per a atendre les famílies i per a revitalitzar els sectors econòmics locals a través d'ajudes i subvencions. Se sol·licita, a més, que el Govern d'Espanya "inste a les Institucions Europees" que la nova programació de fons europeus per al període 2021-2027 s'incloga "la creació de fons específics" destinats a Ajuntaments per a "la reconstrucció d'economies locals".

Per majoria, el ple ha aprovat la redacció del projecte modificat de l'obra de remodelació de l'avinguda del Mediterrani fase 1, i que obeïx a "circumstàncies sobrevingudes" durant el desenvolupament dels treballs, tal com assenyalen els informes tècnics de l'àrea d'Enginyeria. El regidor d'Obres, José Ramón González de Zárate, ha explicat que este modificat "complix fidelment legislació" i està "avalat per tots els tècnics". De Zárate ha recordat que la remodelació d'esta avinguda "és l'obra civil en via pública més important" realitzada en les últimes sis dècades i entranya una gran complexitat "sobretot en el subsol".

Referent a això, entre les circumstàncies sobrevingudes, els informes tècnics apunten al fet que s'han detectat en el subsol "servicis instal·lats" en "posicions diferents de les previstes", així com alguns "desconeguts". A més, les "condicions del subsol" han resultat "més desfavorables que les previstes en l'estudi geotècnic previ" i que han obligat a variar el plantejament inicial i a realitzar actuacions complementàries i urgents "per a mitigar afeccions molt greus". Així mateix, les fortes pluges de setembre de l'any passat "van afectar de manera severa la construcció del tanc anti contaminació" projectat, que és fonamental per a evitar l'eixida d'aigües pluvials a la platja; mentre que ha sigut indispensable adaptar el col·lector del carrer Esperanto a l'espai "realment disponible".

De Zárate ha recordat que a més de la remodelació de la mateixa avinguda, el projecte també ha inclòs la renovació de la plaça de la Hispanitat i els carrers limítrofs (Pont, València, Esperanto, Periodista i Escriptor Emilio Romero, Doctor Pérez Llorca i Bilbao), així com l'avinguda d'Europa. L'edil ha agregat que esta obra "suposa un salt de qualitat" per a l'avinguda del Mediterrani i s'ha convertit ja "en un referent de l'urbanisme internacional".

En la mateixa sessió i també per majoria s'ha donat llum verda a la modificació pressupostària per a assumir este modificat per import de 2,1 milions d'euros, i en la qual s'inclou l'adequació de la modificació realitzada en la sessió plenària anterior per a atendre les ajudes a empreses, comerços, autònoms i pimes per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social derivada de la sanitària ocasionada per la Covid-19.

Per unanimitat, ha prosperat la moció per a sol·licitar novament a la Conselleria de Cultura que el jaciment arqueològic del Tossal de la Cala siga reconegut i inscrit com a Bé d'Interés Cultural (BIC), tràmit pendent des de 1984. La regidora de Patrimoni Històric, Ana Pellicer, ha indicat que "per sorprenent que semble, hui dia este jaciment no està formalment i legalment inscrit com a BIC, malgrat tindre un innegable valor patrimonial i de ser tot un referent per a arqueòlegs i estudiosos de tot el món". Després d'explicar que "l'expedient iniciat en 1984 mai es va arribar a resoldre i està caducat", tal com recentment ha comunicat la Conselleria, l'edil ha aclarit que és necessari iniciar novament tot el tràmit perquè el jaciment del Tossal de la Cala conste correctament inscrit i obtinga així el reconeixement que mereix.

Pellicer ha apuntat que les successives campanyes arqueològiques desenvolupades en el jaciment, en estreta col·laboració entre l'Ajuntament i la UA així com els projectes de conservació i museïtzació duts a terme, "han permés aflorar importants troballes que no han fet més que acréixer, exercici rere exercici, la importància d'este enclavament", integrat en la xarxa de fortificacions defensives planificades pel general Sertori per a controlar el litoral el sud del Cap de la Nau en el marc dels seus enfrontaments armats amb Pompeu.

A més, estes troballes, "han anat incrementant campanya rere campanya el valor i l'entitat del jaciment i, en conseqüència, reforçant encara més l'entitat del jaciment i el seu reconeixement com a BIC". En paral·lel també ha crescut "el compromís d'este Ajuntament per preservar el jaciment i traure profit; un compromís que es plasma en l'ambiciós projecte de museïtzació emprés".

Amb el vot de tota la Corporació s'ha aprovat el Reglament regulador de l'autotaxi de la ciutat per a adequar-lo a la nova Llei del Taxi de la Comunitat Valenciana i a la nova realitat; un document que "ha sigut consensuat amb les dos associacions del sector a la ciutat", segons ha indicat el regidor de Mobilitat, José Ramón González de Zárate. Entre les qüestions que es recullen en el nou text es regula: la ràtio per a la concessió de noves llicències, la valoració del coneixement d'idiomes a l'hora d'atorgar-les, l'eliminació del requisit de dedicació exclusiva per als propietaris, i la implantació de la incompatibilitat del titular de la llicència amb una altra professió referida al transport –inclosa la de conductor de VTC–. També es fa referència a: la limitació de la publicitat en els vehicles a les portes posteriors i lluna, l'autorització de publicitat en els 'opis' de les parades, la reglamentació per a la renovació de vehicles ecològics, s'habiliten els taxis de 7 places i de 9 amb caràcter extraordinari, i la implantació de mitjans de pagament telemàtics.

De Zárate ha indicat que estes noves especificacions "suposaran un salt de qualitat en la prestació del servici, també en l'àmbit turístic".

Amb idèntic vot, la Corporació ha completat el tràmit de cessió a Turisme Comunitat Valenciana d'una parcel·la de 5.320 metres quadrats al costat de l'Invattur per a la construcció del nou Centre de Turisme (CdT). El regidor de Patrimoni General, Jaime Jesús Pérez, ha recordat que al febrer 2018 l'Ajuntament va mostrar la seua col·laboració i interés en el projecte plantejat per l'administració autonòmica, que va sol·licitar formalment la cessió del sòl al gener del passat any. L'edil ha explicat que una vegada segregada la parcel·la i registrada convenientment, es procedix a la cessió, mitjançant mutació demanial, d'esta parcel·la, que revertirà al patrimoni municipal si el nou edifici no es construïx en un termini màxim de cinc anys.

El responsable de Patrimoni General ha destacat que el nou CdT oferirà "beneficis per als habitants de Benidorm, en disposar d'una nova infraestructura destinada a la formació turística, moderna i d'avantguarda" que donarà "resposta a les necessitats actuals i futures dels treballadors del sector turístic". Jaime Jesús Pérez ha agregat que el nou edifici al costat de les instal·lacions de l'Invattur afavorirà "sinergies", "noves oportunitats" i "la creació de nous productes", propiciant així "la creació d'ocupació de major qualitat" a Benidorm i comarca. Així mateix, ha aclarit que una vegada es dispose d'un nou CdT, l'actual edifici del carrer Benissa s'incorporarà al patrimoni municipal.

També per unanimitat s'han aprovat diverses mocions plantejades pel regidor de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez, per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la concessió de condecoracions a agents de la Policia Local de Benidorm per diverses intervencions. Així, s'han sol·licitat felicitacions públiques per a tres agents que el mes d'octubre passat van aconseguir mantindre amb vida a un ciutadà mitjançant maniobres de ressuscitació cardiopulmonar fins a l'arribada del SAMU. Per una actuació similar, ocorreguda al gener, se sol·licita la mateixa distinció per a altres tres agents. Les terceres felicitacions públiques es reclamen per a altres tres agents que al desembre van localitzar i van detindre a un ciutadà britànic que presumptament havia sostret un autobús realitzant un recorregut kamikaze i produint danys materials.

De la mateixa manera, s'ha demanat la concessió de Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc per vint-i-cinc anys de servici a tres oficials i quatre agents; així com amb Distintiu Blau per a dos agents que a principis d'abril van auxiliar a un ciutadà amb un problema cardíac, realitzant-li la reanimació cardiopulmonar malgrat no comptar amb els mitjans de seguretat necessaris enfront de la Covid-19.

En la mateixa sessió s'ha donat compte de la correcció de la recent modificació del Reglament d'Organització Municipal (ROM) per a la realització telemàtica de les sessions d'òrgans municipals; i de la remissió de l'acord del febrer passat en el qual s'instava al Consell que reclamara al Ministeri d'Hisenda perquè abone a les Comunitats Autònomes l'IVA corresponent a l'exercici 2017. També s'ha donat compte de la resolució de la Secretaria General de les Corts Valencianes per la qual es designa personal funcionari a l'efecte de realitzar notificacions electròniques en representació d'aqueixa càmera; així com del dictamen del Consell Jurídic Consultiu que desestima la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la mercantil Outlet Market C.B.

Mocions d'urgència

Per majoria, s'ha acordat prorrogar entre sis mesos i un any el contracte de gestió de l'aparcament públic de l'Aigüera, atés l'informe elevat per l'àrea d'Enginyeria. El regidor de Mobilitat ha assenyalat que este acord inclou "requerir" a l'actual concessionària, Parcosa, que execute "la reparació i treballs de manteniment" de les instal·lacions sobre la base de l'auditoria realitzada pels tècnics municipals a la fi de 2019, entre els quals es troba la repintada del pàrquing –que es troba molt avançada–, la millora de la senyalització i la instal·lació de portes automàtiques en la planta 2.

De Zárate ha explicat que mentre dure esta pròrroga els tècnics municipals "estudiaran les possibles fórmules de gestió i explotació" d'este aparcament, per a adequar el contracte a "les noves condicions sorgides de l'actual situació generada per la Covid-19". En este sentit, l'edil ha apuntat que els tècnics ja tenien preparat un plec, si bé cal readaptar-lo a la nova situació. Ja que es considera que "no és el moment de licitar".

Per unanimitat, s'ha aprovat la creació d'una Comissió tècnica d'Innovació i el seu reglament de funcionament. L'edil de l'àrea, Aida García Mayor, ha indicat que la innovació és "un senyal d'identitat de la ciutat", "del seu teixit productiu" i "de l'Ajuntament", i ha aprofundit en què des de la certificació de Benidorm com a primera Destinació Turística Intel·ligent del món, la ciutat "s'ha convertit en un atractiu aparador per a tota mena d'iniciatives noves" que entronquen amb l'interés de "continuar impulsant el Smart Destination Living Lab"

García Mayor, ha explicat que disposar d'esta Comissió Tècnica "ens permetrà fixar una política" de "coherent amb la nostra planificació estratègica i amb la nostra imatge de marca", així com "valorar adequadament les oportunitats" que es presenten i "aconseguir que la innovació cale en la nostra organització i passe a formar part de la nostra cultura administrativa".

Finalment, amb el vot majoritari de la Corporació, han prosperat quatre propostes vinculades a la sol·licitud de fons europeus per a inversions singulars dirigides a la reducció d'emissions de CO₂ i de foment de la mobilitat sostenible, així com el compromís de l'Ajuntament a aportar els recursos econòmics que li correspondria d'obtindre estes subvencions.

El regidor de Mobilitat ha indicat que les mesures contingudes en estes quatre propostes permetrien a Benidorm "avançar-se set anys" als valors de reducció d'emissions de CO₂ que s'estan plantejant en l'àmbit europeu i també nacional en la Llei de Canvi Climàtic que s'està tramitant. De Zárate ha explicat que Benidorm té treball avançat en este sentit a través d'accions com la constant ampliació de carrils bici, a la creació d'aparcaments dissuasius; i ha aclarit que els fons que hauria d'aportar l'Ajuntament serien durant tot el període 2020-2023.

El primer projecte singular és el de 'Subministrament i instal·lació de lluminàries led i regulació i control per a la millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions d'enllumenat públic', valorat en 6 milions d'euros i subvencionable al 50%.

És el segon projecte per al qual l'Ajuntament es compromet a habilitar fons és el del 'Control d'accessos i regulació sostenible d'aparcaments a Benidorm', per import de 4,8 milions d'euros a finançar al 50%.

El tercer projecte, que ascendix a 689.251 euros, planteja la "Instal·lació de generadores per a autoconsum del biogàs i generació d'energia elèctrica en l'EDAR de Benidorm"; mentre que el quart proposa la 'Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum en edificis públics municipals' amb una inversió d'una mica més d'un milió d'euros.