Solicitud permiso de rodaje Especial

 
1 2 3 4 5 6 7

Paso 1 de 6

Nom i Tipus de producció
Productora
Productora Associada

La persona sol·licitant, particular, o en nom de la productora, està d’acord a indemnitzar al titular de la propietat pels danys i perjudicis que puga ocasionar. La productora és l'única i absoluta responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a la propietat que ocórreguen o es puguen derivar de l’exercici de les activitats del sol·licitant, els seus treballadors o altres. S’hauran de respectar les ordenances municipals en totes les filmacions i sessions fotogràfiques tenint en compte, a més, l'especial protecció dels edificis historicoartístics, parcs i jardins. S’haurà d’entregar una sinopsi de les escenes que es vullguen rodar. Aquest contracte es pot revocar en qualsevol moment.
L´Ajuntament de Benidorm i Benidorm Film Office han d’aparéixer als títols de crèdit o en els agraïments de la producció. S’haurà de notificar el dia de l’estrena i la distribució. S’haurà de fer entrega d’una còpia de la producció i al menys 5 fotografíes de la producció per a l’arxiu.