¿Com rodar a Benidorm?

Comptem amb una ordenança municipal específica que regula l'activitat audiovisual a la nostra ciutat. El nostre objectiu és garantir la satisfacció de les productores i professionals que ens trien com a localització dels seus treballs.

 • Rodatge - fotografia aèria i Drons

  L'ús d'aeronaus civils pilotades per control remot, drones, està regulat per la dependent del Ministeri de Foment.

  La nova regulació per a l'ús d'UAVs / RPAS / drones es va aprovar el 15 de desembre de 2017 i s'aplica des el 29 de desembre de 2017. Nova normativa

  Sobre el Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial Decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupa el Reglament de l'aire i disposicions operatives comunes per als serveis i procediments de navegació aèria i el Reial Decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria. (Publicat al BOE el divendres 29 de desembre del 2017). https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos...

  Sobre l'ús de drons: link

 • Títols de Crèdit

  S'haurà d'incloure el logo de Benidorm Film Office en els títols de crèdit, notificar el dia de l'estreno/distribuciò, a més d'entregar a Benidorm Film Office:

  • Una còpia de la producció per al seu arxiu.
  • Mínim de dos fotografies del rodatge en alta resolució per a ús intern, en la Web de Benidorm Film Office, i per a promocionar la ciutat.
 • Pòlissa d'assegurança

  Es facilitarà a Benidorm Film Office una còpia de la pòlissa vigent de Responsabilitat Civil abans del començament del rodatge, per a respondre en cas d'existir danys i perjuís derivats de l'activitat del rodatge.

 • Efectes especials, explosius, i simulacres d'emergència

  Qualsevol arma o explosiu ha de ser únicament les reglamentàries i de salva. S'entregarà a Benidorm Film Office una còpia de la corresponent documentació de qualsevol arma, explosiu, o efecte especial.

  Així mateix, s'ha d'informar d'escenes amb actors vestits amb uniformes oficials, o de qualsevol atrezzo/vehícle que simule servicis d'emergència.
  Davant d'estes necessitats es consensuarà i seguiran les indicacions de la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

 • Seguretat i Soroll

  Es respectarà en tot moment el pas d'ambulàncies, vehicles d'emergència, vianants (en particular usuaris de cadires de rodes) , guals, entrada/eixida dels garatges, i tots els senyals de circulació.

  Es respectarà l'Ordenança Municipal de Medi Ambient respecte al soroll, especialment en rodatges nocturns (Veure Ordenança en PDF) , a més de solucionar el possible enlluernament causat per focus o altres, tractar de disminuir les molèsties i assegurar el descans dels veïns.

 • Catering

  No s'autoritza en general el catering en les vies públiques.

 • Neteja i orde

  La zona de rodatge haurà de quedar diàriament en perfecte estat.

 • Avís als Veïns i Comerciants

  Benidorm Film Office vos facilita un model de carta per a avisar als veïns i als comerciants de la localització. Esta comunicació escrita s'haurà de distribuir en les bústies en un termini mínim de 5 dies d'antelació al rodatge, i ha de portar la firma i segell de la productora a més de les dades de la persona de contacte per a resoldre qualsevol dubte que puga tindre algun veí del lloc.

 • Mobiliari Urbà

  Per a sol·licitar qualsevol modificació en el mobiliari urbà s'haurà d'especificar en el registre de producció i se seguiran sempre les indicacions dels tècnics del Departament de Servicis Tècnics de l'Ajuntament.

 • Talls de Tràfic

  S'haurà d'ampliar el termini mínim de 5 dies en el màxim possible sempre que es necessite sol·licitar un tall de tràfic.
  S'aconsella que el tall siga de forma intermitent, fora de les hores punta.
  Sempre se seguiran les indicacions de la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana

 • Reserves d'aparcament i d'espai de rodatge

  Benidorm Film Office s'ocuparà de reservar tant els espais per a rodar com els espais per a estacionar els vehicles de rodatge. Per a això, s'haurà d'omplir el corresponent registre de producció i comunicar les dades següents:

  • Data (s) i horari (s) d'utilització.
  • Carrer i direcció.
  • Zona a ocupar (per mitjà de metres lineals, referències clares, o numeració del carrer).
  • Indicar si es requerix la zona lliure de vehicles.

  En general, no es reservarà espais on estiga prohibit estacionar (sent este incompliment objecte de sanció).

 • Ús de la Via Pública

  Per a la col·locació de qualsevol material o vehicle de l'equip tècnic sobre les voreres i en zones de vianants, serà imprescindible facilitar les dades següents:

   

  • Mesures, pes, i ubicació exacta del material y/o vehicle.
  • En zona de vianants s'haurà de protegir el paviment en tot moment.
  • Tot material i cablejat haurà d'estar degudament protegit i senyalitzat per a la seguretat dels vianants.
 • Rodatges en Espais Públics

  Benidorm Film Office tramitarà tota sol·licitud per a rodatges en els espais públics y/o propietat pública de l'Ajuntament. La productora haurà d'omplir la sol·licitud corresponent en funció de l'exercici de l'activitat que necessite dur a terme. Per a la seua autorització, s'estudiarà el contingut de cada projecte junt amb el corresponent Departament Municipal.

 • Ordenança Municipal

  A continuació pots consultar les ordenances municipals en el PDF adjunt.