La JGL aprova noves ajudes per a minimitzar els efectes de la Covid-19 en el comerç local

Estes ajudes es financen a través d'una subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant de prop de 200.000 euros, i se sumen a les llançades ja per l'Ajuntament
0
0
La JGL aprova noves ajudes per a minimitzar els efectes de la Covid-19 en el comerç local
La JGL aprova noves ajudes per a minimitzar els efectes de la Covid-19 en el comerç local

El importe máximo por establecimiento será de 400 euros

L'Ajuntament de Benidorm ha rebut de la Diputació Provincial d'Alacant una subvenció de 196.960 euros per a minimitzar l'impacte que la Covid-19 ha provocat sobre el teixit econòmic i empresarial, segons han informat hui l'alcalde, Toni Pérez, i la regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local, Mónica Gómez, que han avançat que esta quantia es destinarà a "una nova línia d'ajudes a pimes, micropimes i autònoms que exercisquen la seua activitat comercial a Benidorm". Una línia d'ajudes amb la qual "continuem atenent les nostres empreses i autònoms, contribuint al manteniment de l'activitat i de l'ocupació que genera el comerç local", i que "se suma a la llançada per l'Ajuntament i amb la qual ja s'han injectat en el teixit productiu local més de 330.000 euros".

Segons ha explicat l'alcalde, la Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat hui les bases per a la concessió d'estes ajudes, de les quals podran beneficiar-se "les pimes, micropimes o xicotets empresaris autònoms dedicats al comerç al detall a Benidorm que a conseqüència de l'estat d'alarma van haver de tancar temporalment els seus negocis o van vore reduïda la seua facturació de manera significativa", i que inicialment preveuen un import màxim per establiment de 400 euros. No obstant això, si amb les sol·licituds aprovades no s'esgoten els 196.690 euros previstos, l'ajuda per establiment s'incrementarà en funció del nombre de beneficiaris.

L'edil d'Ocupació ha detallat que "poden optar a estes ajudes les pimes i autònoms donats d'alta en l'agrupació 65 de l'Impost d'activitats Econòmiques –excepte els grups 652 i 655, i els epígrafs 6532, 6534, 6535 i 6592- a data 14 de març, que suspengueren la seua activitat a causa de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma o, en defecte d'això, que veren reduïda la facturació de l'establiment dels mesos d'abril i maig almenys un 50% respecte al semestre natural anterior".

Gómez ha indicat que s'entenen com a "conceptes subvencionables" despeses com "el lloguer mensual del negoci o dels vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial afectada per la pandèmia". També, serà conceptes subvencionables "les despeses de consultoria i assessoria fets a conseqüència de l'estat d'alarma o els corresponents a subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet del negoci".

La regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local ha avançat que "estes ajudes es podran sol·licitar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://benidorm.org/inicio) a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i durant deu dies naturals". A més de l'imprés de sol·licitud, en la Seu Electrònica també estarà disponible el contingut íntegre de les bases.

El criteri per a la concessió de subvencions entre els sol·licitants que complisquen tots els requisits establits en les bases i fins a esgotar-se el crèdit disponible serà l'ordre de presentació de la sol·licitud.