Benidorm rep el reconeixement com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana

Toni Pérez destaca que "Benidorm ha abordat amb suficiència tot el que s'establix en la nova llei"
0
0
Benidorm rep el reconeixement com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana
Benidorm rep el reconeixement com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana

Benidorm és el primer Municipi Turístic conformement al Reglament de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat

Una veterana aspiració que va començar a gestar-se en 1963 i que va veure la seua primera realitat en 1998, ha sigut confirmada este matí: Benidorm ha rebut la resolució de la Presidència de la Generalitat per la qual se li atorga de nou el reconeixement de la condició de Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana.

L'alcalde Toni Pérez va comunicar a primera hora la resolució als grups polítics municipals i després d'això va destacar en roda de premsa que "vore a Benidorm convertit en municipi turístic, des de l'àmbit estatal, és i continua sent una reivindicació històrica". En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, va explicar l'alcalde "l'any 2000, Benidorm va tindre reconeixement a l'empara de la Llei 3/1998, fa vint anys ara". Va ser aquella, va dir, "una llei que va escometre per primera vegada l'ordenació i la normativa turística de la *Comunitat Valenciana".

Referent a això, Pérez va assenyalar que "ja llavors, el legislador autonòmic va ser conscient de l'important component municipal del Turisme" atés que una gran majoria dels servicis es presten amb incidència transcendental en la competitivitat i comercialització del sector. Aquella llei, va destacar, "establia figures compensatòries a l'esforç financer".

Al maig de l'any 2000, va recordar, es va declarar a Benidorm com a Municipi Turístic i "Benidorm des de llavors va poder beneficiar-se d'aqueixos mecanismes compensatoris i va vindre subscrivint convenis que des de l'any 2000 al 2015 van reportar una xifra superior als 9 milions d'euros".

La nova llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de 2018, va explicar, abordava un nou enfocament i establia una nova regulació a través de la nova figura contemplada en l'Estatut Turístic des d'un nou enfocament on prevalia, va dir, "la protecció i el desenvolupament sostenible dels recursos". El Decret 5/2020 de 10 de gener, va explicar Toni Pérez, "va abordar fa a penes huit mesos la nova regulació i establia un període de dos anys perquè municipis com Benidorm s'adaptaren als nous criteris".

Però Benidorm, va destacar Pérez, "no podia esperar este temps". La sol·licitud per al nou reconeixement va ser elevada al ple del 24 de febrer i així, després de rebre la resolució de la Generalitat, "Benidorm ha superat tots els tràmits de verificació, de concurrència de criteris i compliment d'obligacions".

D'esta manera, va assenyalar l'alcalde, "Benidorm passa a ser el primer municipi turístic de la Comunitat Valenciana que ha abordat amb suficiència tot el que s'establix en la nova llei". Benidorm "requerix, mereix i obté de nou aqueix reconeixement" la qual cosa "ens obliga a millorar encara més", va puntualitzar l'alcalde.

Va recordar l'alcalde que  en este reconeixement també ha influït que Benidorm és pionera "des del 2016" dels treballs per a ser Destinació Turística Intel·ligent, "la primera certificada del món des del 2018" i qüestions com "la governança col·laborativa amb el compliment dels ODS i l'Agenda 2030, com una manera d'entendre la gestió política des de l'Administració local".

Per a l'alcalde també ha sigut decisiva "la capacitat que té Benidorm de ser locomotora del turisme per a anar per vies més segures, de sostenibilitat i compromís amb el planeta".

Considera Pérez clau en tot este procés del Municipi Turístic "que este estatut regule el que considerem un dret un finançament supramunicipal que reconega l'esforç econòmic que destinacions com Benidorm realitzem durant tot l'any".

Així, va assenyalar que l'objectiu el constituïxen "uns recursos que financerament contribuïsquen al sosteniment de la indústria turística i a rescabalar a l'administració local per eixe especial esforç que fa". Amb este Reglament i la nova figura, va destacar Pérez "estem davant un nou ordre que s'establix per als municipis turístics" considerant-ho com "una resposta al finançament directament proporcional a la qual realitzem en ocupació, desenvolupament social i sostenible del nostre territori".

Va explicar l'alcalde que encara que el Reglament no assegura un procediment concret, "sí que assenyala dos vies de compensació: a través de conveni o a través de línies específiques que es regularan a través d'un Fons de cooperació". Sobre este aspecte va assenyalar que "estem a l'espera de la dotació econòmica amb l'anhel que siga suficient".

L'únic municipi que actualment té este reconeixement és Benidorm, confiant l'alcalde que "serà un estímul per a altres municipis", confiant que per a 2020 hi haja partida econòmica en els pressupostos de la Generalitat per a atendre'l.

Va recordar que "Benidorm va deixar de percebre estos fons en 2014" i espera que este conveni "es dilucide en quina línia es va abordar" perquè "s'han incrementat molt en 2020 les nostres despeses". I en eixa línia, Toni Pérez va assenyalar que "perfectament es podria computar ja en els Pressupostos de la Generalitat una partida per a l'exercici 2020".

Els fons compensatoris anirien, va concloure l'alcalde, "a despeses d'oficines turístiques, manteniment i conservació de recursos, policia i seguretat ciutadana, neteja viària, qualitat en destinació i governança col·laborativa, mobiliari urbà, orientació a la destinació turística intel·ligent i planificació turística".

Va destacar l'alcalde el treball amb la màxima lleialtat i col·laboració amb l'Administració autonòmica per a ser "una destinació d'avantguarda com sempre ens hem exigit i exigixen ara a més els nous temps".