Benidorm reconeixerà el Dia de la Constitució als servicis sanitaris, policials i essencials pel seu paper durant la pandèmia

El ple viabilitza la modificació pressupostària per a atendre les ajudes directes al teixit productiu, vinculades al rebut del fem i al Concurs d'Aparadorisme Nadalenc
0
0
Benidorm reconeixerà el Dia de la Constitució als servicis sanitaris, policials i essencials pel seu paper durant la pandèmia
Benidorm reconeixerà el Dia de la Constitució als servicis sanitaris, policials i essencials pel seu paper durant la pandèmia

L'Ajuntament de Benidorm reconeixerà en el Dia de la Constitució als servicis sanitaris, policials i aquells de caràcter essencial per "la labor realitzada durant el període de confinament establit per l'Estat d'Alarma davant l'alerta sanitària per Covid-19". El ple ha recolzat hui per unanimitat esta proposta de la junta de portaveus, que s'ha votat en ple per la via d'urgència i que planteja homenatjar 27 institucions, organitzacions, col·lectius i servicis.

Concretament, este reconeixement públic aconseguix: Policia Local, Cos Nacional de Policia, Departament de Salut de la Marina Baixa, Hospital IMED Levante, Hospital Clínica Benidorm, delegació a Benidorm del Col·legi de Farmacèutics d'Alacant, Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil a Benidorm, Consorci de Bombers Marina Baixa, Comandament d'Operacions Especials amb base a Rabasa, Tercer batalló d'Intervenció d'Emergències de l'UME, agrupació local de Protecció Civil, servicis tècnics i socials municipals, empleats públics de l'Ajuntament, servicis municipals de neteja viària i dependències, servici d'aigua potable, servici integral de gestió de platges, Ràdio Taxi Benidorm, Grupo Avanza, Càritas Diocesanes de Benidorm, Assemblea Local de Creu Roja, Residència de la Tercera Edat de Foietes, Ciudad Patrícia Senior Resort, empreses d'ajuda a la Tercera Edat –Atentia, Marinasan, Nos Importas, Anneke, Dandelion i Provega-, Fundació Visit Benidorm i Xarxa d'Ajuda Col·lectiva (XAC).

L'alcalde, Toni Pérez, ha destacat una vegada més "el comportament exemplar" de la ciutadania durant el confinament i des que va esclatar la crisi sanitària, en el compliment de les directrius de seguretat higienicosanitària per a la prevenció i per a lluitar contra la propagació de la Covid-19.

Este reconeixement i homenatge públic es realitzarà durant l'acte institucional en commemoració del Dia de la Constitució, que es durà a terme el pròxim 6 de desembre.

Durant la sessió, i per unanimitat, s'ha aprovat una modificació pressupostària per import d'1.550.000 d'euros per a atendre les dos últimes mesures impulsades per l'Ajuntament per a "contribuir a la supervivència del teixit empresarial" de la ciutat, com són "les ajudes directes" a establiments de Benidorm vinculades al rebut del fem i el 27é Concurs d'Aparadorisme nadalenc per a "dinamitzar l'activitat comercial", tal com ha detallat l'edil d'Hisenda, Aida García Mayor.

La responsable d'Hisenda ha incidit en què "finalment l'Ajuntament destinarà més de 3 milions d'euros" a ajudes i mesures dirigides a pal·liar els efectes de la Covid-19 en el teixit productiu de la ciutat.

Per unanimitat, el ple ha aprovat el reglament del Pressupost Participatiu 2021 elaborat per la Mesa Permanent del Consell Veïnal. La titular de Participació Ciutadana, Ana Pellicer, ha recordat que "des de 2016" este document "articula la participació de la ciutadania i la col·laboració entre esta i els representants polítics en la confecció i execució del Pressupost Participatiu, en el qual es recull les principals demandes veïnals, acomodant en la mesura que siga possible, les inversions municipals i eixes necessitats". És, per tant, un document que "permeta als veïns de Benidorm participar en la cogestió dels recursos municipals, millorant i afermant així la democràcia participativa".

Prèviament a la votació d'este punt, l'alcalde ha agraït al Consell Veïnal que "en moments tan difícils" com els viscuts a conseqüència de la pandèmia cedira els 500.000 euros del Pressupost Participatiu "per a atendre necessitats socials derivades de la crisi sanitària".

En matèria urbanística, per majoria s'han ratificat "les actes de pagament i ocupació i disponibilitat de terrenys" per a l'execució del conegut com a 'Vial Discoteques', que unirà la variant de la carretera N-332 i l'avinguda Comunitat Valenciana, permetent al seu torn el desenvolupament definitiu del polígon industrial.

Tal com ha recordat la regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles, "un percentatge molt elevat del sòl per a l'execució d'este vial s'ha obtingut a través de convenis de mutu acord amb els propietaris", mentre que en els sis casos en les quals no s'ha pogut consensuar les expropiacions s'ha consignat el corresponent preu just.

Caselles ha indicat que "una vegada que disposem del sòl, ja s'està treballant en el text refós del projecte de construcció del vial i la rotonda que donarà accés al polígon, ja que cal adequar-lo als convenis subscrits". Aqueixes consideracions es traslladaran a l'urbanitzador del PP 3/1, que és qui haurà de culminar l'elaboració d'este text refós perquè l'Ajuntament "puga procedir a la licitació" de les obres de totes dos infraestructures.

Així mateix, també per majoria, s'ha aprovat inicialment el Reglament per a la implantació del teletreball a l'Ajuntament de Benidorm. L'edil de Recursos Humans, Ángela Zaragozí, ha explicat que amb este reglament donem compliment al decret del Govern d'Espanya del passat 30 d'octubre, que donava a les administracions un termini de sis mesos per a regular el teletreball. Zaragozí ha indicat que "l'Ajuntament de Benidorm és pioner" en esta matèria, ja que "en menys de dos mesos tenim un document ferm i molt treballat" en la confecció del qual "han intervingut moltes regidories" i que ha sigut "consensuat àmpliament en Taula General de Negociació amb les centrals sindicals", sent les seues aportacions incloses en el document.

L'edil de Recursos Humans ha recordat que "des d'abril i maig estem treballant en este reglament", si bé no s'ha elevat a ple fins ara "perquè estàvem esperant les disposicions legals de les administracions superiors per a adequar-nos a elles".

A grans trets, el Reglament establix que poden sol·licitar acollir-se a esta modalitat de treball els empleats municipals que ocupen posats que no requerisquen prestació de servicis presencials, quedant exclòs en tot cas el personal eventual. Serà una comissió tècnica" la que s'encarregue de valorar i, si escau, autoritzar les sol·licituds de teletreball, donant prioritat al personal vulnerable o de risc, dones embarassades, treballadors amb alteracions de la salut que afecten la mobilitat, personal amb majors o menors dependents a càrrec seu, i famílies monoparentals.

El Reglament també recull l'obligació de l'Ajuntament de facilitar, en la mesura de les possibilitats, els mitjans tecnològics i les connexions necessàries per a l'acompliment del treball a distància.

Per unanimitat, s'ha recolzat la proposta de la junta de portaveus amb relació al Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra la Dona, per la qual l'Ajuntament se suma a "totes les veus que clamen per un futur en igualtat" i s'adherix a la Declaració de la FVMP. La moció incidix, entre altres qüestions, en "la necessitat de protecció davant el risc de les polítiques d'aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere"; al mateix temps que ratifica el compromís de l'Ajuntament "amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista" i amb "el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere", i exigix la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 "com a mitjà per a garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada".

Amb idèntic resultat ha prosperat la proposta per a "sol·licitar a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies la modificació de la legislació actual en matèria de finançament de les instal·lacions de depuració i en la gestió del Cànon de Sanejament" perquè les entitats locals puguen gestionar estos recursos, realitzant les inversions necessàries en estes "infraestructures hidràuliques que són crítiques i vitals, més encara en una localitat turística com Benidorm", tal com ha assenyalat el regidor de Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate.

De Zárate ha recalcat que es tracta d'"una moció de justícia, perquè no pot ser que els municipis, sobretot els de més de 50.000 habitants, fem un desemborsament important per a este fi i que no repercutisca en la millora de les seues infraestructures".

L'edil ha recordat que "l'esperit" de l'actual Llei de Sanejament és "la solidaritat" i "la realització d'inversions" en les infraestructures de tractament i depuració d'aigües residuals a través de l'EPSAR. No obstant això, "no estan arribant les inversions, ni tan sols als municipis més xicotets" a pesar que "en 2018 l'EPSAR tenia en les seues arques més de 250 milions d'euros". En este punt, ha explicat que "en els últims nou anys, l'Ajuntament de Benidorm, a través dels seus ciutadans, ha abonat a l'EPSAR més de 50 milions d'euros, mentre que la despesa de funcionament i manteniment de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Benidorm (EDAR) i la seua xarxa ha sigut de 38 milions d'euros", la qual cosa deixa un saldo favorable de 12 milions d'euros per a l'organisme autonòmic. Entretant, i malgrat el conveni subscrit en 2017 entre l'EPSAR i els municipis de Benidorm, l'Alfàs del Pi i La Nucia, l'entitat de gestió no ha invertit els 3,5 milions d'euros compromesos. En contrapartida, "des de 2012 l'Ajuntament de Benidorm ha invertit més de 5 milions d'euros en estes infraestructures".

L'edil ha assenyalat que "esta situació no sols afecta Benidorm, des d'on agafem la bandera d'esta reivindicació per a traslladar a les Corts i a la FVMP".

D'altra banda, amb el vot de tota la Corporació s'ha acordat la pròrroga de l'II Pla d'Igualtat de Gènere i de l'I Pla per al col·lectiu LGTBI+ de Benidorm fins a l'aprovació dels nous documents. L'edil de totes dos àrees, Ángela Zaragozí, ha explicat que "la crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat alteracions en la normal prestació de servicis i s'ha hagut de reprogramar el funcionament de tots dos departaments per a atendre les urgències socials derivades de la pandèmia". Esta circumstància ha impedit avaluar les accions que s'havien dut a terme i obliga a flexibilitzar els terminis d'execució de les previstes", sent necessària la pròrroga de tots dos plans.

De la mateixa manera, i segons ha traslladat la regidora, "en estos moments, la Diputació d'Alacant ha posat en marxa l'elaboració del Diagnòstic Institucional de la situació de la igualtat de les persones LGBTI a la província". Per això, "és convenient esperar els resultats d'este estudi que ens puguen ajudar a dissenyar polítiques municipals concordes a la realitat de la ciutat", així com atendre "les qüestions relacionades amb la identitat i expressió de gènere".

Amb idèntic resultat, s'ha aprovat el Pla Municipal de Drogodependències 2021-2024. La regidora de Benestar Social, Ángela Llorca, ha assenyalat que en el nou document, elaborat per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, es busca "donar major visibilitat als recursos saludables propis de la localitat per a la població juvenil i promocionar la implicació de la comunitat fent-la partícip de les accions preventives".

També a proposta de l'edil de Benestar Social, el ple al complet ha aprovat el Reglament Municipal del Servici de Mediació que servirà per a "implantar, desenvolupar i impulsar un marc jurídic local" que complemente els procediments de mediació "extrajudicials i intrajudicials" que es desenvolupen a la ciutat. Llorca ha recordat que la mediació "és un mètode per a resoldre conflictes, basat en la cooperació" i amb el qual es "ajuda les parts a trobar un acord durador i acceptable per a les parts".

Per unanimitat, la Corporació ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana que trasllade Felicitacions Públiques als agents de la Policia Local Juan Gabriel Casagrande i Pedro Antonio Martínez per una intervenció del passat 20 d'octubre, en la qual es va procedir a la persecució i detenció d'un ciutadà que presumptament havia robat per la força diverses joies a una persona d'avançada edat, produint-li lesions, tal com ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez.

Així mateix, per majoria s'ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 64.087,69 euros, corresponent a la despesa de transport d'entitats esportives durant el període de tramitació del nou contracte d'este servici.

En la mateixa sessió, s'ha adonat de l'estat d'execució del pressupost de 2020 al tancament del tercer quadrimestre de l'any, i del decret de resolució de la nominació de la via 'Mitja Llegua'.

Mocions dels grups municipals

Per majoria, ha prosperat la proposta del Grup Municipal del Partit Popular contra la denominada Llei Celaá d'Educació. En la moció s'insta el Govern d'Espanya "a tornar al Pacte Constitucional en matèria educativa i a respectar la doctrina constitucional en les seues diferents sentències que garantixen el dret de les famílies a triar el model educatiu i el centre on escolaritzar als seus fills". Entre les propostes recollides en la moció està l'"adoptar les mesures oportunes perquè l'ensenyament de la llengua castellana i les llengües cooficials que no siga font de discriminació en l'exercici del dret a l'educació"; així com "garantir l'existència i gratuïtat dels centres d'educació especial tant en la xarxa pública com privada concertada com a elements importants d'un model educatiu especialitzat i plural que permeta triar a les famílies l'opció més adequada als seus interessos i necessitats".

Així mateix, planteja donar suport a "el recurs d'inconstitucionalitat anunciat pel Partit Popular contra" esta Llei educativa per a "garantir que no es vulneren drets recollits en la nostra Carta Magna com la llibertat d'elecció o el dret a rebre educació en castellà, llengua oficial d'Espanya".