Benidorm aprova la licitació dels nous contractes de mobiliari urbà i préstec de bicicletes

Tots dos contractes inclouen criteris tecnològics i de sostenibilitat, d'acord amb el Pla Director de la DTI
0
0
Benidorm aprova la licitació dels nous contractes de mobiliari urbà i préstec de bicicletes
Benidorm aprova la licitació dels nous contractes de mobiliari urbà i préstec de bicicletes

El ple de l'Ajuntament de Benidorm ha aprovat hui per majoria els plecs de condicions i licitació del nou contracte d'instal·lació, manteniment i explotació comercial del mobiliari urbà que "impulsarà la instal·lació i manteniment d'elements tecnològics" que permetran a la ciutat complir amb l'estipulat en el Pla Director de la Destinació Turística Intel·ligent (DTI), en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), i en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES); així com avançar en la implantació del projecte 'Benidorm, Destinació Turística Intel·ligent i Sostenible'.

El regidor d'Espai Públic, José Ramón González de Zárate, ha assegurat que es tracta d'un contracte "molt ambiciós" i que suposarà "un salt de qualitat molt important per a Benidorm referent a noves tecnologies i en termes d'imatge i modernització".

Després d'agrair el treball dels tècnics municipals, De Zárate ha detallat que este contracte "es licitarà per un període de deu anys i que preveu una inversió d'almenys 1,5 milions d'euros que l'empresa adjudicatària haurà de materialitzar eixa inversió durant el primer any". A més, anualment l'Ajuntament percebrà un cànon fix com a mínim de 150.000 euros, i un import anual destinat a inversions per l'explotació d'elements comercials a partir de 131.000 euros.

A part de la instal·lació, conservació i manteniment del mobiliari actual –entre el qual s'inclou la retolació de carrers, marquesines o opis–, el nou contracte recull també l'explotació, gestió de continguts i conservació d'"elements singulars" ja implantats o procés d'implantació de marcat caràcter tecnològic com 'tecnofita', 'tecnoparades', tòtems digitals, sensors ambientals, estacions meteorològiques, punts d'accés Wifi, punts de recàrrega de vehicles i telescopis.

Per unanimitat s'ha aprovat inicialment el Reglament de depòsit, custòdia i devolució d'objectes perduts amb el qual "es pretén millorar la prestació del servici als ciutadans i aclarir els procediments administratius en esta mena de tràmits", segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez. Abans d'arribar al ple, el document ha sigut sotmés a consulta pública a través de la web municipal, la qual cosa ha permés "recaptar informació dels ciutadans i organitzacions potencialment afectats per la futura norma".

Martínez ha indicat que en la redacció del reglament han participat "els tècnics de Tresoreria, de la Secretaria General, el delegat de Protecció de Dades municipal, així com la Secció d'Objectes Perduts, adscrita a la Policia Local, i a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, que s'encarrega de la gestió dels objectes perduts".

Després de l'aprovació de hui, el Reglament se sotmetrà a informació pública per un període de trenta dies. Finalitzat este termini, es resoldran les possibles al·legacions i es procedirà a l'aprovació definitiva del text.

Mocions oposició

Durant la sessió s'ha abordat una moció del grup municipal socialista que plantejava l'elaboració d'un pla estratègic juvenil després de la crisi de la COVID-19. Després d'exposar que l'Ajuntament treballa des d'inicis d'any en un 'Pla Jove' el govern ha presentat una esmena de substitució, per a instar la Generalitat Valenciana que "de manera urgent impulse un pla de xoc per a la creació d'ocupació juvenil que pal·lie les conseqüències derivades de la crisi de la COVID-19, possibilitant als jóvens de Benidorm i de la Comunitat Valenciana l'accés al món laboral". El referit pla haurà de comprendre les modalitats de formació, ocupació i emprenedoria, i gestionar-se a través de LABORA.

L'esmena defensada per la portaveu adjunta del govern local, Mónica Gómez, i aprovada per majoria, proposa que este pla de xoc es finance amb els recursos del Fons no reembossable que la Generalitat rebrà del Govern d'Espanya dins del pla de reconstrucció de les Comunitats Autònomes.

Mocions urgència

Per la via d'urgència, s'ha aprovat amb el vot de tota la Corporació una moció del regidor de Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, per a donar llum verda a l'esborrany de conveni de cooperació entre l'Ajuntament i l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) per a finançar les despeses d'explotació de la depuradora de Benidorm. L'acord inclou demanar a la EPSAR que informe de l'estat de tramitació de les Obres d'adequació de les impulsions i estacions de bombament de Benidorm i l'Alfàs del Pi, pendent des de 2017.

Durant el debat, De Zárate ha recriminat a la Generalitat Valenciana "la seua falta d'inversió en les instal·lacions de la depuradora de Benidorm", que també dóna servici als municipis de l'Alfàs del Pi i La Nucia. Segons les xifres traslladades per l'edil, "en els últims cinc anys la ciutadania de Benidorm ha entregat més de 10 milions a la EPSAR sense percebre cap inversió que revertisca en la depuradora de la ciutat". Entretant, "Benidorm sí que invertix en la depuradora". De fet, l'últim contracte de gestió preveia "més de 4 milions d'euros d'inversió per a millores a realitzar per part de la concessionària en quatre anys". No obstant això, "pràcticament hem hagut de fer tota esta inversió en any i mig davant la falta d'inversió de la Generalitat".

Per majoria, ha prosperat una moció del regidor d'Espai Públic per a aprovar el contracte del servici de gestió i préstec de bicicletes, que per primera vegada inclourà la implantació de bicicletes elèctriques. De Zárate ha recordat que fins hui este servici estava inclòs en el contracte de mobiliari urbà.

L'edil ha explicat que "a l'hora de redactar el plec del contracte, s'ha tingut en compte la nova concepció de la ciutat entorn de la bicicleta, buscant el foment del seu ús com a mitjà de transport sostenible. Per a això, i una vegada que comptem amb una xarxa de més de 90 quilòmetres de carrils-bici, ciclovies i senders ciclistes, és fonamental facilitar el seu ús a tots els segments de la població, tant residents com visitants de qualsevol edat, i d'ací ve que es vaja a exigir que a més de les bicicletes mecàniques el servici incloga la possibilitat d'utilitzar elèctriques". De fet, l'objectiu és aconseguir els 9.000 abonaments.

A més dels criteris de sostenibilitat, en el plec també s'ha prestat especialitat atenció a la inversió en noves tecnologies, en concordança amb el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES), el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla Director Benidorm DTI.

L'edil ha assegurat que "es tracta d'un contracte exigent i ambiciós amb el qual pretenem tindre el millor servici i el més beneficiós per a l'interés general de la ciutat, tant des del punt de vista de la sostenibilitat com a econòmic". Així, s'exigirà a les empreses que tinguen experiència a gestionar este servici en ciutats de més de 70.000 habitants i amb almenys una dimensió de 200 bicicletes. Eixe és el nombre de bicicletes mecàniques que haurà de tindre el servici a Benidorm, a les quals se sumaran almenys 50 elèctriques.