Obtenció directa del certificat de EE EE - Obtención directa del certificado de EE EE

ESTRUCTURA I REQUISITS de la prova d'Obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals [2017]

ESTRUCTURA Y REQUISITOS de la prueba de Obtención directa del Certificado de Enseñanzas Elementales [2017]

 

CONTINGUTS DE LA PPROVA I OBRES ORIENTATIVES. Consultar lo referent a les Proves d'Accés a 1er curs d'Ensenyances Professionals

CONTENIDOS DE LA PRUEBA Y OBRAS ORIENTATIVAS. Consultar lo referente a las Prubas de Acceso a 1er curso de Enseñanzas Profesionales

¿Te resultó útil?

  • SI
    50% encontró este contenido útil
  • NO
    50%