Gobierno Representantes Sa Da Francisca Gomez Garcia

S.ª D.ª Francisca Gómez García

Oposición
PSOE

Diplomada Professorat EGB - Especialitats de Infantil i Primària  
Grau en Educació Primària amb menció en Pedagogia Terapèutica. 
Presidenta de l'Associació Sweetie per a la protecció de nens, nenes i adolescents. 
Directora del CEIP Leonor Canalejas.  
Formadora de Comunitats d'Aprenentatge i Actuacions Educatives d’Èxit. 
Col·laboradora de FAPMI (federació d’associacions per a la prevenció del maltracte infantil)