L'Ajuntament escomet els servicis d'aigua i clavegueram per a museïtzar el Castellum del Tossal

0
0
L'Ajuntament escomet els servicis d'aigua i clavegueram per a museïtzar el Castellum del Tossal
L'Ajuntament escomet els servicis d'aigua i clavegueram per a museïtzar el Castellum del Tossal

L'ajuntament de Benidorm escomet, dins del programa de projectes finançats amb Fons FEDER, el subministrament d'aigua potable i evacuació de residuals per al sistema de condícies a realitzar en el Jaciment Arqueològic del Castellum romà del Tossal de la Cala dins del projecte de museïtzació d'este.

El regidor del Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, ha assenyalat que és "una obra molt important per al turisme" i es realitza amb Fons de la Unió Europea, executant-la Hidraqua.

L'actuació atendrà els visitants que acudisquen a aqueix enclavament de la història local, d'indubtable atractiu quan es desenvolupe el projecte cultural. El recinte comptarà amb un sistema de lavabos integrats sense que suposen impacte visual en el conjunt.

La museïtzació comprén el mòdul d'interpretació del jaciment "perquè es puguen realitzar les corresponents explicacions de tot el que hi ha allí en el tema arqueològic" i el de serveis.

L'escomesa d'aigua potable, després d'estudiar altres opcions que presentaven majors dependències, es realitzarà des del carrer Ermita i implicarà la modificació del bombament existent i la construcció d'un nou, amb grup de pressió i quadre elèctric, així com la instal·lació de canonada i boca d'incendis i reg. També, les pertinents arquetes de registre. L'evacuació de residuals es realitzarà per una conducció de nova construcció, amb pous de registre, fins al seu entroncament amb la xarxa existent.

L'obra civil inclou l'excavació de rases i el posterior aplanat, després de la demolició del paviment i reposició amb aglomerat asfàltic, les arquetes de registre de la xarxa d'aigües blanques i els pous per a la xarxa de clavegueram, així com la caseta per a l'allotjament del grup de pressió i el quadre elèctric. Els Servicis Tècnics han aprofitat l'actuació per a instal·lar un doble tub, en paral·lel a la conducció d'aigua potable, per a futurs usos municipals relacionats amb el projecte de museïtzació del jaciment del Castellum romà del Tossal.

El muntant de les obres ascendix a noranta-quatre mil quatre-cents huitanta-huit euros amb trenta-set cèntims, sense IVA) i el termini d'execució és de cinc setmanes amb el que estarà finalitzada abans del 15 de novembre.