Benidorm vol consensuar amb la Generalitat un nou model de transport públic urbà

Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, s'ha presentat un nou autobús híbrid amb wifi gratuït i punts de càrrega USB
0
0
Benidorm vol consensuar amb la Generalitat un nou model de transport públic urbà
Benidorm vol consensuar amb la Generalitat un nou model de transport públic urbà

La Plaza de Sus Majestades los Reyes de España ha sido el escenario donde se ha presentado hoy un nuevo modelo de autobús híbrido destinado al transporte urbano. El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, junto a la responsable de Medio Ambiente, Mónica Gómez, han participado en el segundo día de la Semana de la Movilidad de Benidorm, dedicado al transporte público.

“Es un modelo –ha dicho González de Zárate- híbrido, de última tecnología que cuenta con wifi gratuita y puntos de carga USB”. Las acciones previstas con motivo de la Semana de la Movilidad prevén que “todos” los usuarios de las líneas 02 y 03 que suban al bus en la parada de la Avenida Orts Llorca “no paguen billete”. Asimismo, el 22, ‘Día sin coches’ “los clientes de la línea 10 que utilicen el vehículo híbrido, no pagarán” durante toda la jornada.

Nuevo modelo de transporte público

Respecto al transporte público en Benidorm, González de Zárate considera que debe de ser “mucho más eficiente y sostenible”. El edil ha recordado que las competencias en la materia no son del Ayuntamiento, sino de la Generalitat, de quien es concesionaria la empresa Llorente Bus del grupo Avanza.aLa plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya ha sigut l'escenari on s'ha presentat hui un nou model d'autobús híbrid destinat al transport urbà. El regidor de Mobilitat, José Ramón González de Zárate, al costat de la responsable de Medi Ambient, Mónica Gómez, han participat en el segon dia de la Setmana de la Mobilitat de Benidorm, dedicat al transport públic.

"És un model —ha dit González de Zárate— híbrid, d'última tecnologia que compta amb wifi gratuïta i punts de càrrega USB". Les accions previstes amb motiu de la Setmana de la Mobilitat preveuen que "tots" els usuaris de les línies 02 i 03 que pugen al bus en la parada de l'Avinguda Orts Llorca "no paguen bitllet". Així mateix, el 22, 'Dia sense cotxes' "els clients de la línia 10 que utilitzen el vehicle híbrid, no pagaran" durant tota la jornada.

Nou model de transport públic

Respecte al transport públic a Benidorm, González de Zárate considera que ha de ser "molt més eficient i sostenible". L'edil ha recordat que les competències en la matèria no són de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat, de qui és concessionària l'empresa Llorente Bus del grup Avanza.

"Volem dir alguna cosa sobre el transport públic de la nostra ciutat", apunta el regidor i recorda que l'actual concessió està prorrogada "ja tres anys". Ara, la Generalitat "ha tornat a traure una nova concessió". Per això, "des de Benidorm s'ha presentat una al·legació" per a tractar de consensuar amb la Generalitat un model que tinga en compte a Benidorm "la ciutat més important de la comarca i per on passen tots els servicis".

És necessari "canviar el concepte de transport públic a la nostra ciutat", ha subratllat González de Zárate. En l'actualitat respon més a les necessitats del turisme que a la dels veïns. "Que siga turístic, però també per a la ciutat, per als ciutadans". Per això, des de Benidorm s'han mantingut trobades amb els ajuntaments de la comarca "i tots ens han mostrat el seu suport" per un model gestionat per la Generalitat però "comptant amb l'Ajuntament de Benidorm i tots els municipis" de la Marina Baixa.

Benidorm ja ha demanat per escrit reunir-se amb la nova directora d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, Roser Marco, nomenada la setmana passada, amb qui González de Zárate vol consensuar temes "tan fonamentals per a la ciutat com la tramviarització i el transport públic". Malgrat que duu poc temps en el càrrec "sabem que és experta" en la matèria, ha matisat.

“Queremos decir algo sobre el transporte público de nuestra ciudad”, apunta el concejal y recuerda que la actual concesión está prorrogada “ya tres años”. Ahora, la Generalitat “ha vuelto a sacar una nueva concesión”. Por eso, “desde Benidorm se ha presentado una alegación” para tratar de consensuar con la Generalitat un modelo que tenga en cuenta a Benidorm “la ciudad más importante de la comarca y por donde pasan todos los servicios”.

Es necesario “cambiar el concepto de transporte público en nuestra ciudad”, ha subrayado González de Zárate. En la actualidad responde más a las necesidades del turismo que a la de los vecinos. “Que sea turístico, pero también para la ciudad, para los ciudadanos”. Por eso, desde Benidorm se han mantenido encuentros con los ayuntamientos de la comarca “y todos nos han mostrado su apoyo” por un modelo gestionado por la Generalitat pero “contando con el Ayuntamiento de Benidorm y todos los municipios” de la Marina Baixa.

Benidorm ya ha pedido por escrito reunirse con la nueva directora de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, Roser Marco, nombrada la semana pasada, con quien González de Zárate quiere consensuar temas “tan fundamentales para la ciudad como la tranvialización y el transporte público”. A pesar del poco tiempo en el cargo “sabemos que es experta” en la materia, ha matizado.